Kjempeinteresse for Viken

29.04.2018 12:15 Skrevet av marit Sørlie / Jon G. Olsen

Årets Frivillighetskonferanse ble «all time high» når det gjelder deltakelse.  Hundre deltakere fra et rikt utvalg fylkesorganisasjoner deltok med entusiasme.  Et tettpakket program med mye informasjon og refleksjon over tema Viken og regionreform fra allsidige og meget kompetente foredragsholdere.  Årets Frivillighetskonferanse var et bevis på at frivillige organisasjoner er opptatt av regionreform generelt og hvordan Viken fylkeskommune blir organisert spesielt.

Se hele konferansen på webTV eller gå rett til det enkelte foredrag/innleder

   Fylkesordfører Anette Solli åpnet konferansen

Hun trakk fram frivilligheten som samfunnsutvikler, demokratiskole og sosial arena.  Hun peke videre på det unike i at verdien av det arbeidet frivillige organisasjoner utfører er flere ganger verdien av de pengene som de får i støtte.  Hun forsikret forsamlingen om at fylkeskommune og politikere vil være på frivillighetens side videre.

   2020 - hva venter de frivillige organisasjonene?

Kristin Felde, fylkesdirektør Kultur, frivillighet og folkehelse orienterte om framdrift i regionprosessen i kommende Viken fylkeskommune. Så langt er Fellesnemnda for de tre Viken-fylkene i arbeid, 6 arbeidsgrupper med egne administrative grupper er på plass.  Fellesnemda avgir høringssvar til Stortinget ang overføring av oppgaver fra stat til fylkesnivå. Mye er uklart ennå.
Se foredraget til Kristin Marie Felde

      Trøndelag har gjort det!

Karen Espelund, fylkesdirektør for Kultur og folkehelse og Kjell Bjarne Helland, org sjef i Trøndelag idrettskrets orienterte omfattende om framdrift og innhold i prosessen fram til nye Trøndelag fylkeskommune var et faktum 01.januar 2018. Deres råd til våre deltakere var å begynne tidlig med «øvelser» for å bli kjent med egen organisasjon i de to andre fylkene.  Sjekk ut likheter og ulikheter mht organisasjons-kultur, forventninger, økonomi, ev annet. Det er mange brikker som skal på plass. Gjør forberedelser mht vedtekter, handlingsplaner, økonomi, budsjett.
Se foredraget til Karen Espelund
Se foredraget til Kjell Bjarne Helland

 

   Akershus i Viken - tallenes tale

Cathrine Bergjordet, fagsjef i Analysestaben i Akershus Fylkeskommune ga oss et bilde av befolkningsvekst og befolkningsendringer i de tre Viken-fylkene. Hun ga oss også et bilde av korrelasjonen mellom utdanningsnivå i befolkningen og aktivitets- og deltakelsesnivå. Endringer i befolkningen gir frivillige organisasjoner utfordringer og  energier.
Se foredraget til Cathrine Bergjordet

 

   Frivillige organisasjonerpå den politiske agenda

Dagfinn Sundsbø, styremedlem i Akershus Røde kors fortalte engasjert om hvordan det i Akershus over lang tid har blitt bygget opp et rammeverk rundt de frivillige organisasjonene. Sundsbø påpekte også betydningen for et lokalsamfunn å ha velfungerende lag og foreninger. Videre påpekte han at frivilligheten skal være fri og fritatt for politisk styring. Hans gode råd var at Viken-fylkene finner ut hva de kan gjøre felles og at det må vises tålmodighet og respekt i forhandlinger. Trolig er en overbyggende organisasjon å anbefale.

   Hvordan utvikles frivillige organisasjoner

Anne Irene Myhr, rådgiver i Kompetansesenter for distriktsutvikling holdt sitt foredrag over temaet identitet gir utvikling. Hun ga flere eksempler på «patriotisk kapital».  I en regionprosess må man jobbe mye med å finne en felles kulturforståelse, man må involvere innbyggerne, satse på sterke regionråd (?) og samfunnsengasjert ungdom.  OBS! man må være klar over at det tærer på kreftene i både drive regionprosess og samtidig holde alle lag og foreninger i gang.
Se foredraget til Anne Irene Myhr

 

   Politisk oppsummering.

Vibeke Limi, leder i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus oppsummerte kveldens innhold sett med sine egne FrP-briller og som mangeårig frivillighetspolitiker i Akershus.  Hun påpekte frivillighetens viktighet for lokalsamfunnet og at politikerne kjenner til denne betydningen.  Via sine refleksjoner ga hun også et bilde av hvor fort regiontoget går nå, og hvor mye som må være klart innen 19.september 2019 - valgdagen for nytt politisk styre i Viken fylkeskommune.

   Jon G. Olsen, daglig leder i Akershus musikkråd

avsluttet konferansen med takk til alle foredragsholdere og alle 100 deltakere der de fleste holdt ut helt til kl 21.30./share/mime/48/pdf.png 2020 - hva venter de frivillige organisasjonene? Kristin Marie Felde, fylkesdirektør for kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus
(kristinmariefelde-istopeskjeen.pdf, 922kB)

/share/mime/48/pdf.png Trøndelag har gjort det - Karen Espelund, fylkesdirektør for Kultur i Trøndelag
(karenespelund-istopeskjeen.pdf, 596kB)

/share/mime/48/pdf.png Trøndelag har gjort det - Kjell Bjarne Helland, org.sjef Trøndelag idrettskrets
(kjellbjarnehelland-istopeskjeen.pdf, 452kB)

/share/mime/48/pdf.png Akershus i Viken - tallenes tale, Cathrine Bergjordet, Akershus fylkeskommune
(cathrinebergsjordet-istopeskjeen.pdf, 832kB)

/share/mime/48/pdf.png Hvordan utvikles frivillige organisasjoner, Anne Irene Myhr, kompetansesenteret for distriktsutvikling
(anneirenemyhr-istopeskjeen.pdf, 933kB)

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART