Bjørn Hansen signerer partnerskapsavtalen med fylkeskommunen på musikkrådets årsmøte 22. april Foto: Roy Botten

Bjørn Hansen gjenvalgt som styreleder i Akershus musikkråd

01.03.2016 09:27 Skrevet av Jon G. Olsen

Bjørn Hansen ble gjenvalgt som styreleder da Akershus musikkråd hadde årsmøte 22. april i lokalene på Kjeller, Årsmøtet viste en organisasjon i god utvikling og med meget stor og omfattende aktivitet. Partnerskapsavtalen med fylkeskommunen var en av nyhetene som ble presentert i møtet.

Årsmøtet viser at musikkrådet i Akershus er i god utvikling. Den framlagte årsmeldingen for 2013 og 2014 forteller om et aktivt musikkråd, som i tillegg til den daglige servicen til musikklivet og andre i fylket - og alle små og store oppgaver som musikkrådet arbeider med, har hatt hovedfokus på 5 områder de to siste årene:

Årsmøtet viste videre at økonomien er under god kontroll og gir musikkrådet mulighet for en trygg og stabil utvikling i årene framover. Forslaget til strategi- og handlingsplan som ble lagt fram og vedtatt viser et musikkråd med tro på framtida og tro på at musikkrådet kan være med på å opppfylle partnerskapsavtalene med Akerrshus fylkeskommune, der musikkrådet skal bidra til at "Akershus skal være et godt fylke å bo i for musikkinteresserte".

Styresammensetning

Årsmøtet vedtok å likestille styremedlemmer og varamedlemmerr, slik at styresammensetningen nå er på leder og 6 styremedlemmer. Akershus musikkråd har hatt et stabilt og meget velfungerende styre gjennom flere perioder. På årsmøtet i år ble det valgt tre nye styremedlemmer, for å supplere styret med nye impulser og inspirasjon. Det nye styret får dermed en god blanding av erfarne og nye styremedlemmer slik at året fortsatt kan utvikle seg videre i årene framover. Den nye styresammensetningen ble som følger:

Styreleder:
* Bjørn Hansen, Ski musikkråd

Styremedlemmer (alfabetisk):
* Ingunn Bjørgo, SAFFA
* Gry Fagerhaug, Akershus sangerforum
* Kjell Marstein, Eidsvoll musikkråd
* Aksel G. Roksti, Ski musikkråd
* Håkon Stenberg, Akershus sangerforum
* Kenneth Svenskerud, Fet musikkråd

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART