HUFF og HUFF og HUFF

27.10.2014 15:28 Skrevet av Jon G. Olsen

"Et slag i ansiktet for det frivillige musikklivet", sier daglig leder Jon G. Olsen i en første kommentar til statsbudsjettet. Store kutt i tilskudddene til opplæring og kvalitet, og til gode lokaler og arenaer svir, og det er lite annet å glede seg over enn litt ekstra til de korene som vinner i lotteriet om konsertstøtte.

"Vi fryktet vel at budsjettet i år ikke ville gavne det frivillige musiklivet i særlig grad, men ille trodde vi jo ikke at det skulle bli", er Jon G. Olsen sin første kommentar. Videre sier han: "Kuttet på over 20% i voksenopplæringsstøtte betyr flere tusen kroner for et lokalt kor eller korps pr år, dette monnner virkelig i kassa på en negativ måte. Og like ille er det jo at budsjettet ikke sier noe som helst om nettopp denne effekten - det virker ikke som om dagens regjering har forstått noe som helst. Den eneste tilskuddsordningen som bygger kvalitet i musikklivet lokalt - voksenopplæringen - er i ferd med å bli borte. Signalene er ganske klare, dette er første trinn på en fullstendig nedleggelse av studieforbundene", mener Jon G.

Kjempeurettferdig kutt i tilskudd til musikklokaler

I en tid når det er større fokus på viktigheten av gode lokaler, og hvor viktig akustikken er for musikklivet, kutter regjeringen nesten 1/3 av tilskuddene til rom og lokaler for kultur. Vi ønsker idretten alt godt og er glade for at idrettsanlegg blir opp-prioritert betydelig i årets budsjett, men det er da blodig urettferdig samtidig å kutte SÅ mye i kulturanlegg. Vil virkelig regjeringen at alle skal slutte med sang og musikk og heller begynne med idrett? Det kan da vel ikke være meningen?

5 millioner mimdre til Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen, som gir band og spillesteder tilskudd til utstyr, bedre lokaler ol, er kuttet med hele 5 millioner. Dette gir betydelig mindre kvalitet på lokalene som rytmisk musikk (pop, rock, jazz og folkemusikk) bruker til konserter - og også til øvelser.

Ellers: status quo og nesten ingen gode nyheter

Ellers er det lite godt nytt i budsjettet i år, mange av tilskuddene får knapt nok prisjustering - det er foreløpig ikke så lett å se alle konsekvenser av forslagene og alle tallene. Det som er viktigst for det lokale musikklivet, som momskompensasjonsordningen (ikke prisjustert), tilskudd til Frifond (litt prisjustert), tilskudd til Musikkutstyrsordning og instrumentfond for skolekorps og orkestre (ser ut til å være videreført) innebærer i beste fall status quo.

Litt mer til korkonserter

Det eneste som det lokale musikklivet kan glede seg litt over er en økning i tilskuddet til korkonserter ("Aktivitetsmidler for kor").  Her er det en økning på 2 millioner for grasrota, ellers stikker de semiprofesjonelle korene og eliten av med resten av regjeringen såkalte "korsatsing".

Patetisk "gratis registrering i Frivillighetsregisteret"

Det blir ganske eiendommelig når regjeringen gjør et nummer ut av at "Nå skal det bli gratis å registrere seg i Brønnøysundregisteret". Og det kan vi være enig i er fint - de kor og korps som ikke allerede har gjort dette slipper å betale engangsavgiften på kr 250,- for registreringen.  Men så mye monner jo ikke dette ...

Tilskudd til musikorganisasjonene avhengig av tipping

Et annet av de litt underlige grepene som er gjort i årets budsjett er at grunntilskuddet til musikkorganisasjonene i Norge er flyttet fra Kulturrådet og til tippepengene. Dette betyr at vi er anhengig av folks tippelyst for å kunne få tilskudd. Det burde være en statlig oppgave å støtte musikkorganisasjonene og budsjettposten burde selvsagt vært statens egne penger, ikke tippepenger.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART