Statsbudsjettet reddet voksenopplæringstilskuddet

14.12.2017 11:34 Skrevet av Jon G. Olsen

Det varslede kuttet i tilskudd til voksenopplæring ble opphevet i den endelige statsbudsjettet. Mellompartiene klarte å få regjeringen med på at 2017-bevilgningen blir videreført i 2018. Dette redder den gode opplæringen som gjøres i lokale lag og foreninger rundt om i Akersuhs og i landet for øvrig.

Venstre og KrF kom til slutt til enighet med regjeringspartiene Høyre og Frp om statsbudsjett for 2018. Budsjettavtalen innebærer en reversering av kuttet til studieforbundene og redder en rekke frivillige organisasjoner.

"Vi er glade for at partiene har blitt enige om å reversere det foreslåtte budsjettkuttet til studieforbundene. På denne måten opprettholdes støtten til opplæring i kor og korps, trekspillklubber og storband - og til og det øvrige musikklivet. God faglig oppplæring er en forutsetning for et veldrevet musikklag, og statstilskuddet bidrar aktivt til god kunnskap og opplæring i de lokale lagene", sier daglig leder i Akershus musikkråd og styreleder i Musikkens studieforbund Jon G. Olsen i en kommentar.

Opplæringen kan dermed fortsette på samme høye nivå som i 2017. I Akershus utgjør dette et tilskudd på over 1,5 millioner kroner til musikklivet, en viktig del av finansieringen av opplæringen lokalt. Det er over 17.000 timer musikkopplæring som nyter godt av tilskuddet, så aktiviteten er formidabel. For Akershus som helhet er det i studieforbundenes voksenopplæring over 53.000 deltakere - og det er over 136.000 kurstimer alt i alt i fylket - som deltar på nesten 4500 kurs.

Så takk for innsatsen, Venstre og Kristelig Folkeparti - og til Høyre og Fremskrittspartiet som lot seg overtale til slutt. Vi håper på bedre tilstander i neste års statsbudsjett. Inntil da - riktig god jul til dere alle.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART