Øvingsstøtte for kor, band, spelemannslag, korps og orkester i Hordaland / Sogn og Fjordane

Hordaland musikkråd gir gjennom Musikkens studieforbund (MSF) tilskudd til voksenopplæring i musikk. VO-støtte er et skattefritt tilskudd til organisert opplæring. Organisert vil si at man må være medlem i en av MSF sine medlemsorganisasjoner for å få denne støtten. Medlemmer i Norges korforbund søker som vanlig direkte til dem. Alle overskrifter fungerer som link til veiledningen - trykk på disse :)

Søke og Åpne kurset

Første gang du vil søke om VO-støtte fyller du ut dette skjemaet. Neste semester er det enkelt å kopiere kurs i KursAdmin

(Trykk på overskrift for veiledning.)

Registrere deltakere / instruktør

Alle deltakerne (og evt dirigent) må legges inn i på kurset ditt i KursAdmin.

(Trykk på overskrift for veiledning.)

Datoer og fremmøte

Legg inn faktiske øvingsdatoer med korrekt start- og slutt-tidspunkt rundet opp til neste halvtime. Øvingen kan maks være på 6 timer, lengre øvinger godkjennes ikke. Husk at man kan legge inn én konsert per semester - skriv gjerne inn noen ord om hva det gjelder i feltet "beskrivelse". Før fremmøte på hver enkelt deltaker.

(Trykk på overskrift for veiledning.)

Legge til repertoar

Repertoaret skal helst legges inn når du oppretter kurset. Hvis du har glemt det, må du legge det til så snart som mulig - senest før du avslutter kurset - siden repertoarliste er et krav for å få dette tilskuddet.

(Trykk på overskrift for veiledning.)

Avslutte / Rapportere

Etter at semesteret er avsluttet og fremmøte er ført, må kurset Avsluttes for at man skal få tilskuddet. Det er en enkel prosedyre på dette for at timetall, kjønn og alder på de som har deltatt i opplæringen skal bli rapportert inn til SSB som fører statistikk over musikkaktiviteten over hele landet.

(Trykk på overskrift for veiledning.)

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hordaland musikkråd
Telefon: 55 55 76 80

E-post: hordaland (a) musikk.no

 

Georgernes verft 12, 5011 Bergen

VIS KONTAKTSKJEMA