Kortinfo

Vi har under utvikling en serie vi har kalt «kortinfo for lokale musikkråd», dvs en liten folder med oversiktlig info, Noen av kortinfoene er ganske så enkle oversikter, andre er noe mer dyptpløyende veiledninger. Flere av publikasjonene finnes også som nedlastbar word-fil for lokal tilpasning. Kortinfoene legges fortløpende ut her etter hvert som de ferdigstilles:

/share/mime/48/pdf.png 1 Starthjelp for tillitsvalgte (eksempel: Møre og Romsdal)
(starthjelp-fylkesmusikkrad-2012-more-og-romsdal.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png 2 Lokalt musikkråd - et redskap for økt innflytelse og bedre aktiviteter
(2-lokalt-musikkrad-et-redskap-for-okt-innflytelse-og-bedre-aktiviteter.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png 3 Nettside for lokalt musikkråd
(3-nettside-for-lokalt-musikkrad.pdf, 503kB)

/share/mime/48/pdf.png 4 Enklere og bedre hverdag for det lokale musikklivet
(4-enklere-og-bedre-liv-for-det-lokale-musikklivet.pdf, 438kB)

/share/mime/48/pdf.png 5 Lokalt kulturpolitisk arbeid
(5-lokalt-kulturpolitisk-arbeid.pdf, 320kB)

/share/mime/48/pdf.png 6 Nettressurser i det lokale arbeidet
(6-nettressurser-i-det-lokale-arbeidet.pdf, 445kB)

/share/mime/48/pdf.png 7 Tjen penger - bli synlig! Vær synlig - tjen penger!
(7-tjen-penger-bli-synlig-var-synlig-tjen-penger-.pdf, 508kB)

/share/mime/48/pdf.png 8 Akustikk - med og motspiller
(8-akustikk-med-og-motspiller.pdf, 846kB)

/share/mime/48/pdf.png 10 NMR og MSF
(10-nmr-msf-0908-2017.pdf, 406kB)

/share/mime/48/pdf.png 11 Mønstervedtekter for lokale musikkråd
(11-monstervedtekter-for-lokale-musikkrad.pdf, 263kB)

/share/mime/48/msword.png 11 Mønstervedtekter for lokale musikkråd
(11-monstervedtekter-for-lokale-musikkrad.docx, 19kB)

/share/mime/48/pdf.png 13 Valgkomiteen
(13-valgkomiteen.pdf, 324kB)

/share/mime/48/msword.png 13 Valgkomiteen
(13-valgkomiteen.docx, 418kB)

/share/mime/48/pdf.png 15 Samarbeidsavtaler med kommunen og kulturskolen
(15-samarbeidsavtaler-med-kommunen-og-kulturskolen.pdf, 305kB)

/share/mime/48/msword.png 15 A Mal for samarbeidsavtale med kommunen
(15-a-mal-for-samarbeidsavtale-med-kommunen.docx, 51kB)

/share/mime/48/msword.png 15 B Mal for samarbeidsavtale med kulturskolen
(15-b-mal-for-samarbeidsavtale-med-kulturskolen.docx, 23kB)

/share/mime/48/pdf.png 16 Mediehåndtering
(16-mediehandtering.pdf, 351kB)