Fagsamlinger

MIFF prøver å holde samliger både for fagpersonene som er knyttet til tiltakene og for de som tilrettelegger og administrerer tiltakene. I tillegg deltar MIFF påsamlinger i regi avKriminalomsorgen,