Musikk i fengsel og frihet

Musikk i fengsel og frihet (Miff) gir musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel (trinn 1) og tilbudet fortsetter etter løslatelsen (trinn 2). Vi ønsker alle velkommen og det er ikke nødvendig å ha spilt før.  Våre deltakere får tilbud om å fortsette med musikk som fritidsinteresse i det vanlige musikklivet (trinn 3).

Vårt tilbud er landsomfattende, med støtte fra Justisdepartementet/Kriminalomsorgsdirektoratet, Helsedirektoratet og kursstøtte gjennom studieforbundet.

Pr. november 2017 gir Miff musikktilbud ved 42 av landets soningsanstalter, og vårt mål er at alle innsatte som ønsker det skal få tilbud om å spille og synge. I tillegg har vi rusfrie tilbud om band, samspill, musikkproduksjon og kor/sang på 13 arenaer under ettervernet.

Ta gjerne med deg en venn og kom innom. Ta kontakt med  Mari Tangen for mer informasjon.

E-post: miff [æt] musikk.no.

Samarbeidspartnere

Fylkesmusikkrådene
Musikktiltakene i det enkelte fengsel drives av fylkesmusikkrådene.

Wayback - Stiftelsen Livet etter soning

Retretten

Kriminalomsorgen
Musikk i fengsel og frihet samarbeider tett med Kriminalomsorgen


Music in prisons
Her kan du se hvordan de gjør det i Storbrittannia

Tilskudd til opplæring

Musikkens studieforbund fordeler ftilskudd til musikkopplæring i fengsler og til tiltak etter soning. Det er fylkeskusikkrådene som tildeler voksenopplæringstilskudd, og samarbeider med fengsler, soningssteder, friomsorgen og andre om planleging o drift av kurs og opplæringstiltak.

Kontakt oss

Musikk i Fengsel og Frihet
Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: miff@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet