Nyheter

Miff og Rikskonsertene med pilotprosjekt: Nå er vi i gang!

Vi samarbeider med Rikskonsertene om et pilotprosjekt i Buskerud skoleåret 2012-2013. Artister på turne skal innom de tre fengslene i fylket, slik at alle fengsler får to konserter dette skoleåret.

Buskerud musikkråd organiserer opplegget rundt konsertene. Torsdag 1. november startet vi i Ringerike fengsel, der den ene avdelingen med 49 innsatte fikk besøk av Eplemøya songlag.Miff og Statsbudsjettet 2013

Musikk i fengsel og frihet (Miff) er et "sektorovergripende" tilbud under og etter soning. Miff får tilskudd både fra Justisdepartementet, Helsedirektoratet og Kulturdepartementet. I tillegg organiserer vi vanlige kurs under soning - helt på linje med voksenopplæringstilbud utenfor murene - som får VO-støtte gjennom Musikkens studieforbund.

Miff er nå inne med tilbud i 27 fengsler, og 5 nye fengsler har bedt om musikkopplæring gjennom oss. Men de offentlige bevilgningene har ikke økt i samme takt: Vi får samme tilskuddssum i 2012 som da vi gå musikkopplæring i 13 fengsler.

Statsbudsjettforslaget for 2013 viser ingen direkte økning i støtten til Miff.  Derfor har Musikkens studieforbund tatt med seg Miff til budsjetthøring i tre stortingskomiteer, for å fortelle politikerne om arbeidet vi gjør og behovet for økte tilskudd.

Alle innspillene til Familie- og kulturkomiteen, Justiskomiteen og Helse- og omsorgskomiteen finner du samlet her.

Musikk i fengsel og frihet på KRUS-konferansen i Oslo

Miff var til stede under åpningen av årets Faget i fokus-konferanse onsdag 6. juni, som fant sted i lokalene til Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) i Oslo.
Arrangementet holdes i samarbeid med Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF), og er spesielt rettet mot ledere, fagansvarlige og samarbeidspartnere i fengselsomsorgen. Konferansen ble arrangert for første gang i 1999.
Venja Ruud Nilsen, faglig leder i Miff, sto i sentrum da Musikk i fengsel og frihet feiret 20 års-jubileum 17.november. Inne ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt samlet innsatte, ansatte, representanter for det offentlige og flere fengselsband seg til konsert, taler og blomsteroverrekkelser. - Aldri før har så mange vært samlet til fest hos oss, sa fengselsleder Hilde Lundeby i velkomsttalen. - Det var her på Bredveit det hele startet, og vi er stolte og glade over å ha dere her i dag, 20 år etter! Foto: Kristin Orestad Clementz

/share/mime/48/pdf.png Bilder fra Miff- feiringen på Bredtveit
(fotoalbum_konsert-bredveit-111117_ver-2-nett.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Bilder fra Miff-feiringen på Sub Scene
(fotoalbum_konsert-sub-scene-111117.pdf, 2MB)

Velkommen til 20-års feiring av Musikk i fengsel og frihet 17.november!

Musikk i fengsel og frihet startet opp som et musikktilbud ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for 20 år siden.

Ideen om et musikktilbud ble til via daværende fritidsleder Bente Hagesæther, en innsatt som het Vanja Røyrvik og snart ferdigutdannet musikkterapeut Venja Ruud Nilsen. Intensjonen var at de innsatte skulle spille selv istedenfor å sitte passive og lytte på andre som spilte.

Velkommen til 20-års feiring av Musikk i fengsel og frihet 17.november! - les hele saken


Flere band sto på scenen under konserten i fengselet. Her er Venjas harem i aksjon Foto: Ole-Jacob Thorkildsen

Miff-tilbudet i Bastøy fengsel

Tirsdag 14.juni var det husbandkonsert i Bastøy fengsel. Ikke uvanlig med en sommerkonsert i fengsel, kanskje - men at et soningssted som startet Miff-tilbudet sitt på nyåret allerede stiller med to interne band og selvskrevne låter er ikke så vanlig. Ole-Jacob Thorkildsen i Vestfold kulturnettverk, som inngikk samarbeid med fritidsledelsen på Bastøy om innkjøp av utstyr og oppstart av Miff-tiltak, mener dette viser hva vi kan få til når fengselsansatte, innsatte og det frivillige musikklivet går sammen om et musikalsk utviklingsprosjekt.
Du kan lese mer om bandene "Fem kriminelle og en tyv" og "Vann og brød" her

Mennesker i bur - Migrapolis fra Oslo fengsel

I slutten av mars 2011 sendte NRK TV Migrapolis-programmet "Mennesker i bur" hvor vi møter innsatte i Oslo fengsel. Her finner du blant annet intervju med Musikk i fengsel og frihet-deltakerne på avdeling A ("Botsen"). Nå kan du se programmet på nett-TV! Trykk på overskriften!

Mennesker i bur
Foto: NRK Migrapolis

Fengselsdagbok i Morgenbladet

Fra og med 25.mars 2011 skriver en innsatt Fengselsdagbok i Morgenbladet hver uke. Her reflekterer han over fengselslivet, sin egen bakgrunn og hvordan - eller hvorfor - han ble en kriminell.

SpitzBergen Rezidents med CD og konsert

"If u knew what I know" er tittelen på CD-en som Bergensbandet SpitzBergen Rezidents nettopp har gitt ut. Bandet inngår i Musikk i fengsel og frihet i Hordaland, med musikkterapeut Roar Ruus Finsås som coach.

Fengselsfugler på plate: Bortkomne Julestjerner


Her kan du høre en smakebit  fra Bortkomne Julestjerner -  resultatet av et helt spesielt samarbeid mellom Henning Kvitnes og Koret på Botsen, bestående av innsatte på Botsfengselet i Oslo.
Målet med prosjektet er å gi et annerledes, glitterfritt uttrykk for julebudskapet, og å vise hvilken relevans historien om barnet i krybben har for alle - uansett livssituasjon. Samtidig er det viktig for deltakerne å vise at det finnes sterke ressurser i norske fengsler, mennesker med samme lengsler, drømmer, håp og tro som hvem som helst av oss andre.

Tove-Lise Torve (Ap) besøkte Miff på Bredtveit

- Det var et hyggelig og lærerikt besøk. Dere gjør en veldig viktig jobb med innholdet i soninga, sier Tove-Lise Torve, stortingsrepresentant og medlem i Justiskomiteen, etter besøket på Bredtveit fengsel og sikringsanstalt fredag 10.september.

les mer...

/share/mime/48/pdf.png Fengselfugl for en dag - Aura Avis 11.september 2010
(auraavis-10-09-10-besok-bredtveit-fengsel.pdf, 4MB)

 

 

 

 

 


Miff på programmet under NMR/MSF medarbeidersamling i Tromsø

Mandag 6.september møttes medarbeidere i Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd til to dagers samling i Tromsø. Troms musikkråd er arrangør når nærmere 45 ansatte i nasjonale sekretariater og fylkemusikkråd setter seg sammen for å diskutere veien videre. I denne sammenhengen er det naturlig at vi også informerer om Musikk i fengsel og frihet.

les mer...

/share/mime/48/image.png Miff starter kor i Bergen fengsel!
(miff_kor-i-bergen-fengsel_bt-100827.jpg, 59kB)

 

 

 

Miff inngår samarbeidsavtale med Kriminalomsorgen!

Miff opplever at arbeidet vårt har fått anerkjennelse: Etter måneder med dialogmøter har Kriminalomsorgen nå kommet med forslag til samarbeidsavtale med Musikkens studieforbund om Musikk i fengsel og frihet!

Målet for samarbeidet er

  • øke aktiviteten slik at flere innsatte/domfelte får anledning til å spille
  • utvikle samarbeidsmodeller og samarbeidserfaringer som kan bidra til å videreutvikle Miff
  • styrke grunnlaget for etablering av Miff som fast tiltak som på lengre sikt skal kunne omfatte alle norske fengsler
  • utvikle Kriminalomsorgens kompetanse i samarbeid med frivillig sektor og utvikle MSFs kompetanse i offentlig sektor

Virksomheten skal gjennomføres i henhold til en enkel plan som skal være godkjent av begge parter.

les mer...

Kontakt oss

Musikk i Fengsel og Frihet
Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: miff@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet