Rockedama - gitt til Miff av serie- og filmskaper Christopher Nielsen!

Velkommen til 20-års feiring av Musikk i fengsel og frihet 17.november!

24.01.2017 14:34 Skrevet av

Musikk i fengsel og frihet startet opp som et musikktilbud ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for 20 år siden.

Ideen om et musikktilbud ble til via daværende fritidsleder Bente Hagesæther, en innsatt som het Vanja Røyrvik og snart ferdigutdannet musikkterapeut Venja Ruud Nilsen. Intensjonen var at de innsatte skulle spille selv istedenfor å sitte passive og lytte på andre som spilte.

Tilbudet fikk etter hvert nasjonale ambisjoner, og har i løpet av disse tjue årene utviklet seg til å bli et av Musikkens studieforbunds viktigste satsningsområder. I dag har ca. 25 soningssteder et musikktilbud, og mange fylkesavdelinger er engasjert innenfor retningen. Dagen vil bli feiret 17.11.11, på dagen, inne ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt og videre ute i Oslo på kvelden med konsert og hilsningstaler. Mye fengslende musikk den dagen!! Arrangementet på dagtid kan dessverre ikke romme alle som ønsker det, men kvelden rommer alle som har lyst og anledning. Ta kontakt på miff@musikk.no hvis du har lyst til å delta!

Velkommen!

Venja Ruud Nilsen
faglig leder i Miff


Miff og Rikskonsertene med pilotprosjekt: Nå er vi i gang!

Vi samarbeider med Rikskonsertene om et pilotprosjekt i Buskerud skoleåret 2012-2013. Artister på turne skal innom de tre fengslene i fylket, slik at alle fengsler får to konserter dette skoleåret.

Buskerud musikkråd organiserer opplegget rundt konsertene. Torsdag 1. november startet vi i Ringerike fengsel, der den ene avdelingen med 49 innsatte fikk besøk av Eplemøya songlag.Miff og Rikskonsertene med pilotprosjekt: Nå er vi i gang! - les hele sakenMiff og Statsbudsjettet 2013

Musikk i fengsel og frihet (Miff) er et "sektorovergripende" tilbud under og etter soning. Miff får tilskudd både fra Justisdepartementet, Helsedirektoratet og Kulturdepartementet. I tillegg organiserer vi vanlige kurs under soning - helt på linje med voksenopplæringstilbud utenfor murene - som får VO-støtte gjennom Musikkens studieforbund.

Miff er nå inne med tilbud i 27 fengsler, og 5 nye fengsler har bedt om musikkopplæring gjennom oss. Men de offentlige bevilgningene har ikke økt i samme takt: Vi får samme tilskuddssum i 2012 som da vi gå musikkopplæring i 13 fengsler.

Statsbudsjettforslaget for 2013 viser ingen direkte økning i støtten til Miff.  Derfor har Musikkens studieforbund tatt med seg Miff til budsjetthøring i tre stortingskomiteer, for å fortelle politikerne om arbeidet vi gjør og behovet for økte tilskudd.

Alle innspillene til Familie- og kulturkomiteen, Justiskomiteen og Helse- og omsorgskomiteen finner du samlet her.

Miff og Statsbudsjettet 2013 - les hele sakenMusikk i fengsel og frihet på KRUS-konferansen i Oslo

Miff var til stede under åpningen av årets Faget i fokus-konferanse onsdag 6. juni, som fant sted i lokalene til Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) i Oslo.
Arrangementet holdes i samarbeid med Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF), og er spesielt rettet mot ledere, fagansvarlige og samarbeidspartnere i fengselsomsorgen. Konferansen ble arrangert for første gang i 1999.
Musikk i fengsel og frihet på KRUS-konferansen i Oslo - les hele sakenMiffs ressurssenter - knutepunktsamling i Oslo 15.juni

For første gang var de seks fylkene som utgjør regionale knutepunkter i Miffs ressurssenter samlet til felles møte. Rett før samlingen startet meldte innlederne fra kriminalomsorgen sykdomsforfall, men forsamlingen hadde likevel nok av emner å drøfte. Musikk i fengsel og frihet har nå fått en samarbeidsavtale med kriminalomsorgen. Hvordan skal vi koble den til våre egne erfaringer og ressurser slik at det blir gode musikktilbud under straffegjennomføringen i alle landets fylker, var spørsmålet. Og svaret?

Miffs ressurssenter - knutepunktsamling i Oslo 15.juni - les hele sakenSpitzBergen Rezidents med CD og konsert

"If u knew what I know" er tittelen på CD-en som Bergensbandet SpitzBergen Rezidents nettopp har gitt ut. Bandet inngår i Musikk i fengsel og frihet i Hordaland, med musikkterapeut Roar Ruus Finsås som coach.

SpitzBergen Rezidents med CD og konsert - les hele sakenTove-Lise Torve (Ap) besøkte Miff på Bredtveit

- Det var et hyggelig og lærerikt besøk. Dere gjør en veldig viktig jobb med innholdet i soninga, sier Tove-Lise Torve, stortingsrepresentant og medlem i Justiskomiteen, etter besøket på Bredtveit fengsel og sikringsanstalt fredag 10.september.

Tove-Lise Torve (Ap) besøkte Miff på Bredtveit - les hele saken 

 

 

 

 
Miff på programmet under NMR/MSF medarbeidersamling i Tromsø

Mandag 6.september møttes medarbeidere i Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd til to dagers samling i Tromsø. Troms musikkråd er arrangør når nærmere 45 ansatte i nasjonale sekretariater og fylkemusikkråd setter seg sammen for å diskutere veien videre. I denne sammenhengen er det naturlig at vi også informerer om Musikk i fengsel og frihet.

Miff på programmet under NMR/MSF medarbeidersamling i Tromsø - les hele saken 

 

 Miff inngår samarbeidsavtale med Kriminalomsorgen!

Miff opplever at arbeidet vårt har fått anerkjennelse: Etter måneder med dialogmøter har Kriminalomsorgen nå kommet med forslag til samarbeidsavtale med Musikkens studieforbund om Musikk i fengsel og frihet!

Målet for samarbeidet er

  • øke aktiviteten slik at flere innsatte/domfelte får anledning til å spille
  • utvikle samarbeidsmodeller og samarbeidserfaringer som kan bidra til å videreutvikle Miff
  • styrke grunnlaget for etablering av Miff som fast tiltak som på lengre sikt skal kunne omfatte alle norske fengsler
  • utvikle Kriminalomsorgens kompetanse i samarbeid med frivillig sektor og utvikle MSFs kompetanse i offentlig sektor

Virksomheten skal gjennomføres i henhold til en enkel plan som skal være godkjent av begge parter.

Miff inngår samarbeidsavtale med Kriminalomsorgen! - les hele saken


Kontakt oss

Musikk i Fengsel og Frihet
Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: miff@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet