Miff og Statsbudsjettet 2013

Musikk i fengsel og frihet (Miff) er et "sektorovergripende" tilbud under og etter soning. Miff får tilskudd både fra Justisdepartementet, Helsedirektoratet og Kulturdepartementet. I tillegg organiserer vi vanlige kurs under soning - helt på linje med voksenopplæringstilbud utenfor murene - som får VO-støtte gjennom Musikkens studieforbund.

Miff er nå inne med tilbud i 27 fengsler, og 5 nye fengsler har bedt om musikkopplæring gjennom oss. Men de offentlige bevilgningene har ikke økt i samme takt: Vi får samme tilskuddssum i 2012 som da vi gå musikkopplæring i 13 fengsler.

Statsbudsjettforslaget for 2013 viser ingen direkte økning i støtten til Miff. Derfor har Musikkens studieforbund tatt med seg Miff til budsjetthøring i tre stortingskomiteer, for å fortelle politikerne om arbeidet vi gjør og behovet for økte tilskudd.

Alle innspillene til Familie- og kulturkomiteen, Justiskomiteen og Helse- og omsorgskomiteen finner du samlet her./share/mime/48/pdf.png Miff og Statsbudsjettet 2013
(miff_forslag-merknader-statsbudsjetthoringene-2013.pdf, 703kB)

Oppdatert:
av Mari Tangen


Kontakt oss

Musikk i Fengsel og Frihet
Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: miff@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet