Miff på programmet under NMR/MSF medarbeidersamling i Tromsø

Venja Ruud Nilsen, faglig leder i Miff, inviterer medarbeidersamlingen med på en blues
Foto: Mari Tangen (c)

Mandag 6.september møttes medarbeidere i Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd til to dagers samling i Tromsø. Troms musikkråd er arrangør når nærmere 45 ansatte i nasjonale sekretariater og fylkemusikkråd setter seg sammen for å diskutere veien videre. I denne sammenhengen er det naturlig at vi også informerer om Musikk i fengsel og frihet.Venja gjennomgikk organiseringen av Miff i trinn 1-3 (inne ved soningsstedet, i ettervernet og musikkutøvelse som selvstendig fritidsinteresse). Mari Tangen, administrativ leder i Miff, fortalte om den nye samarbeidsavtalen med Kriminalomsorgen og mulighetene den gir for prosjekter på regionalt plan. Miff planlegger landsdekkende fagpedagogisk samling i begynnelsen av november (for musikkfaglig ansvarlige i Miff) og samling for alle lederne i fylkesmusikkrådene i januar 2011.

Oppdatert:
av Mari Tangen


Kontakt oss

Musikk i Fengsel og Frihet
Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: miff@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet