Musikk i fengsel og frihet

14.12.2017 13:56 Skrevet av

Tilbudet ”Musikk i fengsel og frihet” (Miff) startet i Oslo i 1991 som et  samarbeidsprosjekt mellom musikkterapeut Venja Ruud Nilsen og fritidsleder Bente Hagesæther Scheel ved Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt. De innsatte fikk tilbud om å spille gitar eller piano. Tiltaket ble godt mottatt, og fikk etter hvert ”musikkverkstedmidler” fra Norsk musikkråd, til kjøp av band- utstyr både inne i fengslet og ute i ettervernet.

Fra 2004 har Musikk i fengsel og frihet vært et tiltak i Musikkens studieforbund, med fylkesmusikkrådene som "operatører" for det enkelte lokale musikktiltak. Gjennom Miffs ressurssenter organiserer vi musikktilbud under straffegjennomføringen og etter soning over hele landet.

Musikk i fengsel og frihet (Miff) har kontor i Musikkens studieforbund, Trondheimsveien 2 J/K (Spirebygget/Kornbygget  i Schouskvartalet) i Oslo. Inngang fra Herslebsgate. Postadressen er: Boks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo. Telefon (sentralbord): 22 00 56 00.

Vårt nasjonale sekretariat - har ressurser tilsvarende 50% stilling ved kontoret i Oslo. Kontakt Miffs sekretariat hvis du har spørsmål om musikktilbud i fengsel, i ettervernet eller for tidligere straffedømte som vil finne en plass i det frivillige musikklivet der de bor. For kontakt Miff i din region se www.musikk.no/fylke for å finne aktuell adresse.

Kontakt Miffs ressurssenter hvis du har spørsmål om musikktilbud i fengsel, i ettervernet eller for tidligere straffedømte som vil finne en plass i det frivillige musikklivet der de bor.

E-post - adresse: miff[æt]musikk.no

Faglig leder for ”Musikk i fengsel og frihet” er Venja Ruud Nilsen.

Tilbudet består av tre trinn:
1)    Oppstart inne ved soningssted.
2)    Spilling ute i ettervernet med samme musikkpedagog/musikkterapeut .
3)    Deltakerne får musikk som selvstendig fritidsinteresse.

Hovedformålet med prosjektet er å gjøre den enkelte bedre rustet til å mestre livet sitt etter løslatelsen.
-    Det kom med en merknad i Stortingsmelding 27 ”Opplæring innenfor kriminal- omsorgen – Enda en vår” (2004-2005). Denne sier at ”Musikk i fengsel og frihet” må opprettes på landsbasis og sikres økonomisk.
-    Justisdepartementet og Fylkesmannen i Hordaland innvilget penger så prosjektet kunne evalueres. Rapporten konkluderer positivt og ble slutt- ført i november 2006. Den heter ”Rocka stabilitet” - evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet. Et tilbud for kvinner i Oslo.". Det var NIBR som foretok den.
-    I 2004 ble det lagd en jubileums-cd for ”Musikk i fengsel og frihet” med tittelen ”Real life”. Den har med bidrag fra 7 soningssteder og 2 ettervernssteder. Alle låter er sjøllagd.

De siste årene har det i tillegg til Oslo vært musikktilbud ved soningssteder i Østfold, Vestfold, Hordaland, Rogaland, Buskerud, Akershus, Troms, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Finnmark, Hedmark og Oppland. Det er sendt ut en forespørsel til alle sonings- steder i landet, og de fleste soningssteder ønsker å starte lignende tilbud. Erfaringer fra Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt viser at 2/3 av de innsatte ønsker å spille. Prosjektet samarbeider med alle som jobber i samme retning.

Prosjektet lå tidligere under Norsk musikkråd.  Da Musikkens studieforbund ble opprettet (01.01.2004) ble Miff et prosjekt under studieforbundet.   Prosjektet støttes økonomisk av bl.a. Justisdepartementet, Kulturdepartementet og Helse- og sosialdirektoratet. Prosjektet har ambisjoner om å bidra til at soningssteder andre steder i landet får startet opp liknende tilbud, og har opprettet en 50% stilling som administrativ leder for å jobbe videre med dette sammen med faglig leder.  Musikkens studieforbunds (og Norsk Musikkråds) fylkesavdelinger er den viktigste drivkraften for å få de ulike tilbudene i gang.

Kriminalomsorgens region øst er kontaktregion for prosjektet. Fra 2010 er det inngått en to-årig samarbeidsavtale med Kriminalomsorgen, som sikrer et visst tilskudd til Miffs ressurssenter.  Miff-prosjektet får stadig tilbakemeldinger om at dette er viktig og nødvendig arbeid, men sliter med å få midler som kan sikre permanente og stabile tilbud.

/share/mime/48/pdf.png Miffs ressurssenter
(organisasjonskart-miffs-ressurssenter_fylker-og-regioner_110125.pdf, 281kB)

Kontakt oss

Musikk i Fengsel og Frihet
Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: miff@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet