Norsk musikkråd har åtte medarbeidere og vi har kontor på Schous plass i Oslo. 

Telefonnummeret til vårt sentalbord er 22 00 56 00

Våre ansatte:

Bjarne Dæhli

Generalsekretær
E-post: bjarne.daehli [æt] musikk.no
Mobil: 95 06 23 58

Bjarne har ansvar for å lede og utvikle Norsk musikkråd i henhold til vedtatte føringer fra Musikktinget og styret.

Christin Sund

Spesialrådgiver
E-post: christin.sund [æt] musikk.no
Mobil: 92 63 85 27

Christin har ansvar for koordinering av forvaltningsoppgaver, Frifond organisasjon, Frifond kompetanse og aktivitet, koordinering av arbeidsgrupper og personal.

Erlend Rasmussen

Seniorrådgiver
E-post: erlend.rasmussen [æt] musikk.no
Mobil: 90 19 55 36

Erlend har ansvar for KOMP og jobber for øvrig med blant annet lokaler til musikkformål og lokale musikkråd.

Britt Lillehagen

Rådgiver
E-post: britt.lillehagen [æt] musikk.no

Britt har ansvar for Frifond musikk, samt utbetaling og avregning av VO-midler. Hun har også ansvar for fakturering, postbehandling, kontoradministrasjon og data.

Yakob Tekle Argan

Regnskapskonsulent
E-post: yakob.tekle.argan [æt] musikk.no

Yakob er regnskapskonsulent for Norsk musikkråd og fører i tillegg regnskap for MSF, NTL, FONOKO og Ung i Kor. 

Kjetil Lien Bjelke

Kommunikasjonsrådgiver
E-post: kjetil.bjelke [æt] musikk.no
Mobil: 90 20 30 64

Kjetil er kommunikasjonsrådgiver og har ansvar for pressearbeid, nettsider, informasjonsarbeid, Kulturfordel, Norges musikkommune og Forbildeprisen.

Runar Todok

Samfunnskontakt / kommunikasjonsrådgiver
E-post: runar.todok [æt] musikk.no
Mobil: 90 91 25 10

Runar er samfunskontakt og har ansvar for analyser av samfunn og politikk, tekstproduksjon og utvikling av budskap, notater og rapporter og samarbeid med interne og eksterne interessenter.

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART