Norsk musikkråd forvalter Tilskudd til landsdekkende musikkorganisasjoner på vegne av Kulturdepartementet.

Alle landsdekkende musikkorganisasjoner kan søke om støtte til drift fra denne ordningen. Søknadsfrist er 15. februar året før, dvs at dersom du søker om tilskudd for 2019 er søknadssfristen 15. februar 2018.

Søknadene blir behandlet av et fordelingsutvalg bestående av representanter fra søkerorganisasjonene, samt en uavhengig representant.

Fristen for å søke om driftsstøtte for 2019 er 15. februar 2018.

/share/mime/48/pdf.png Søknadsskjema
(soknadsskjema-tilskudd-til-landsomfattende-musikkorganisasjoner.pdf, 250kB)

/share/mime/48/pdf.png Regelverk for ordningen
(regelverk-for-tilskudd-til-landsdekkende-musikkorganisasjoner-2018.pdf, 100kB)

Fordelingsutvalg for perioden 2018 - 2019

Styret i Norsk musikkråd oppnevner fordelingsutvalg etter innstilling fra mottakerorganisasjonene.

Bevilgninger 2015-17

Her finner du oversikt over driftstilskudd til musikkorganisasjoner de siste tre årene.

Kontakt oss

Norsk musikkråd
Telefon: 22 00 56 00
E-post: nmr@musikk.no

PB 4651 Sofienberg
0506 OSLO

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART