Nyheter  Fredag 11. september 2020

Fengslende innspilling

Da viruset stengte ned samfunnet utenfor murene; til noe som kunne minne om åpen soning, ble det også innført tiltak bak murene. Tiltak som for mange kunne minne om isolat.

Gjennom ordningen Musikk i Fengsel og Frihet (Miff), gir Musikkens studieforbund innsatte ved ulike anstalter rundt omkring i landet muligheten for musikkopplæring. Akershus musikkråd forvalter denne ordningen i vår region, og på Ila fengsel og forvaringsanstalt har vi gjennom mange år gitt et tilbud. Det har resultert i bandet House of Stone som nå har fått spilt inn noen av låtene sine.

Vi var tidlig på ballen for å finne løsninger på å holde musikktilbudet varmt under nedstengningen. Den planlagte innspillingen rett etter vinterferien ble selvfølgelig lagt på is, men ble nå nylig tatt opp igjen og gjennomført rett etter sommerferien.

Miff instruktør Bård Bjørke, i samarbeid med Bente Almås fra CREMAH og studenter fra Norges musikkhøgskole, rigget til et studio for innspilling i Ilebu kapell. Det ble gjort opptak av flere låter. I tillegg har vi lagt til rette for at et av medlemmene i House of Stone som har endret soningssted får spille inn sine deler på det nye soningsstedet. Planen er å mikse ferdig alle delene denne uken.

I tillegg følges det opp med en luftegårdsfestival kommende helg, inne på Ila med House of Stone, to band i samarbeid med Oslo Jazz festival og studenter fra Norges Musikkhøgskole.

2020 miff innspill ila 6


Vi tror dette er et viktig bidrag i rehabiliteringen av menneskene på innsiden. Musikken gir pusterom, trening i sosial samhandling, mestringsfølelse og en mulighet for å behandle og uttrykke egne opplevelser.

«Å tro på mennesker og menneskers utvikling av handlemuligheter er et valg og en holdning. I møte med kriminelle, og i arbeidet med endrring og utvikling av nye sider, må vi tro på det.»

Nilsen, Venja Ruud, Bente Mari Mortensen (2019): «Toner fra en celle» Norsk Noteservice

Vi får mange gode tilbakemeldinger på at det å lære og utøve musikk bidrar positivt i en situasjon som for mange oppleves vanskelig. Både fra de ansatte, men spesielt fra de innsatte. Dette er sårt tiltrengt tid til å konsentrere seg om noe annet enn den kjipe situasjonen man er i, og den dårlige samvittigheten som gnager på selvtilliten.

Musikk har evnen til å likestille og fremme samarbeid og mestring, og det er denne delen av musikkutøvelsen vi jobber mest med gjennom musikkundervisningen i fengslene.

Vi er også opptatt av at tilbudet er tilgjengelig over tid, så man kan få inn positive rutiner, og få faste pusterom fra fengslenes rigide rutiner.

«For en gangs skyld er jeg verdt noe.»

Ola i «Stemmer fra innsiden» av Bente Almås og Jonny Gimmestad, NMH-publikasjoner 2020:1

Stemmer fra innsiden Toner fra en celle

2020 miff innspill ila 10
2020 miff innspill ila 7
2020 miff innspill ila 3
2020 miff innspill ila 2