Nyheter  Onsdag 19. juni 2024

Wipe it clean - overgangsklassen i Drammen

Musikk som endrer liv!

Musikk i fengsel og frihet (MIFF) er et landsomfattende tilbud om musikkopplæring i fengsler og arenaer for rusmestring. Med musikk som rehabiliterende verktøy gjør vi innsatte og rusavhengige bedre rustet til å mestre hverdagslivet. Slik er vi med på å forhindre tilbakefall til rus og kriminalitet.

IMG 4164

Bandet "Wipe it clean" fra utetilbudet (trinn 2) i Drammen med hovedlærer Per Åge Pedersen til høyre i bildet

IMG 4157

Sommeravslutning og konsert med både egenskrevne låter og velkjente covers

Musikk i fengsel og frihet eies og drives av Musikkens studieforbund. Fylkesmusikkrådene i samarbeid med andre (videregående skoler, fritidsdelen i fengsler, ulike organisasjoner mm) er operatører for tiltakene i fengsler og arenaer for rusmestring i sine fylker. Musikk i fengsel og frihet gir musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel (trinn 1) og tilbudet fortsetter som oppfølgingsklasse i tiden etter løslatelsen (trinn 2). Målet er å integrere innsatte og de som har sonet ferdig tilbake til samfunnet på en positiv måte, med musikk som kulturelt verktøy. Vi samarbeider med og følger opp våre brukere både inne i fengsel og i et langtidsperspektiv etter soningen. Alle som ønsker å delta er velkomne og det er ikke nødvendig å ha noen forkunnskaper!

IMG 0831

Låtskriverworkshop ledet av Raymond Olsen for utetilbudet i Drammen

IMG 0830

Nye låtidéer må prøves ut!

I Buskerud har vi musikkundervisning i Ringerike fengsel i samarbeid med Hønefoss videregående skole/opplæring i kriminalomsorgen. Vi har også tilbud under trinn 2 (etter soning) i Drammen. I tillegg til den faste undervisningen arrangeres det også sommerkurs og diverse workshops når økonomien tillater dette. Vi hadde tidligere musikkundervisning i Drammen fengsel, men fengselet ble lagt ned i 2023.

Tilbakemeldingene fra deltakere og ansatte som jobber med dette er at dette er et svært viktig tiltak for å gi mening og kompetanse i utfordrende hverdag!

  • Utetilbudet i Drammen har plass til flere deltakere så vet du om noen dette kunne være interessant for så ta kontakt med oss i Buskerud musikkråd.
  • Musikk lagd i fengslene i Buskerud har en egen kanal på Youtube der det legges ut egenprodusert musikk fra innsatte. Sjekk den ut her!