Forskning og resultater

Siden oppstarten i 1991 har det blitt publisert en hel del forskning på Musikk i fengsel og frihet.

2020: Musikk - et verktøy for å forsterke tidligere innsattes sosiale bånd til samfunnet etter løslatelse

Vilde Alsos Danielsens masteroppgave i kriminologi er en kvalitativ studie om eks-innsattes deltakelse i musikkprogram under og etter soning

2018: The prison as a therapeutic musical scene

Denne forskningsartikkelen er skrevet av musikkterapeut Kjetil Hjørnevik som er instruktør for tilbudet i Bjørgvin fengsel.

2014: Innanfor og utenfor

Doktorgrad om rockens rolle innan kriminalomsorg og ettervern.

2014: Empowerment og ansvarsutvikling - Musikkterapi i fengsel.

Masteroppgave i Musikkterapi fra Norges musikkhøgskole av Hanne Johansen. Oppgaven er en single-case studie med en innsatt på Bastøy fengsel. Kartlegging av ti timers deltagelse i musikkaktiviteter og betydningen av dette. Johansen jobber fortsatt som lærer for oss på Bastøy.

2008: Jeg fremfører, altså er jeg. En studie av deltakernes opplevelser i to rockeband tilknyttet musikktilbudet "Musikk i fengsel og frihet".

Masteroppgave i musikkterapi. av Lars Tuastad og Roar Ruus Finsås.

2006: Rocka stabilitet

Nora Gotaas fra Norsk institutt for by- og regionforskning har gjort denne evalueringen av prosjektet Musikk i fengsel og frihet : et tilbud til kvinner i Oslo.

2006: Fra fengsel til storsamfunn med musikken som ledsager.

Bente Mari Mortensen skrev denne masteroppgaven i musikkterapi mens hun studerte ved Norges musikkhøgskole og jobbet i Bredtveit. Oppgaven er en undersøkelse blant innsatte på Bredtveit om betydningen av deltakelse i musikktilbudet Musikk i fengsel og frihet.