Om oss

Musikk i fengsel og frihet eies og drives av Musikkens studieforbund og deler på administrasjon og styre. Se her for kontaktinfo til ansatte og styre.

Vårt tilbud er landsomfattende, med støtte fra Justisdepartementet/Kriminalomsorgsdirektoratet, Helsedirektoratet og tilskudd fra Musikkens studieforbund.

Musikk i fengsel og frihet sørger årlig for musikktilbud ved et førtitalls av landets soningsanstalter. I tillegg har vi rusfrie tilbud med band, samspill, musikkproduksjon og kor/sang på titalls arenaer under ettervernet. Vårt mål er at alle innsatte skal få mulighet til å ha et tilbud om musikk som en del av straffegjennomføringen og i tilbakeføringen til samfunnet etter endt soning.

Melding om virksomheten

Her kan du laste ned melding om virksomheten for 2021.