Musikk som endrer liv

Kart oransj 01

Dette er en omtrentlig oversikt over soningsteder, og institusjoner hvor vi er involvert i musikktilbud

Musikk i fengsel og frihet er et unikt, landsomfattende tilbud om musikkopplæring og -aktiviteter under og etter soning.

Vårt mål er å gjøre den innsatte bedre rustet til å mestre hverdagslivet ved løslatelse og dermed være med på å forhindre tilbakefall til rus og kriminalitet

Søk i kartet etter tilbud