Musikk som endrer liv

Rockedama svart beige

"Rockedama" - Christopher Nielsens tegning til Miff.

Musikk i fengsel og frihet (Miff) gir musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel (trinn 1) og tilbudet fortsetter etter løslatelsen (trinn 2). Vi ønsker alle velkommen og det er ikke nødvendig å ha spilt før. Våre deltakere får tilbud om å fortsette med musikk som fritidsinteresse i det vanlige musikklivet (trinn 3).

Vårt tilbud er landsomfattende, med støtte fra Justisdepartementet/Kriminalomsorgsdirektoratet, Helsedirektoratet og tilskudd fra Musikkens studieforbund.

Pr. november 2019 gir Miff musikktilbud ved 42 av landets soningsanstalter, og vårt mål er at alle innsatte som ønsker det skal få tilbud om å spille og synge. I tillegg har vi rusfrie tilbud om band, samspill, musikkproduksjon og kor/sang på 13 arenaer under ettervernet.