Musikk som endrer liv

Kart oransj 01

Dette er en omtrentlig oversikt over soningsteder og institusjoner hvor vi er involvert i musikktilbud

Musikk i fengsel og frihet er et landsomfattende tilbud om musikkopplæring i fengsler og arenaer for rusmestring.

Med musikk som rehabiliterende verktøy gjør vi innsatte og rusavhengige bedre rustet til å mestre hverdagslivet. Slik er vi med på å forhindre tilbakefall til rus og kriminalitet.

Søk i kartet etter tilbud

Se vår infofilm