Musikk som endrer liv

Kart oransj 01

Dette er en omtrentelig oversikt over hvor vi har våre tilbud

Musikk i fengsel og frihet er et unikt, landsomfattende tilbud om musikkopplæring og -aktiviteter under og etter soning.

Vårt mål er å gjøre den innsatte bedre rustet til å mestre hverdagslivet ved løslatelse og dermed være med på å forhindre tilbakefall til rus og kriminalitet