Musikk som endrer liv

Rockedama svart beige

"Rockedama" - Christopher Nielsens tegning til oss.

Musikk i fengsel og frihet er et unikt, landsomfattende tilbud om musikkopplæring og -aktiviteter under og etter soning.

Vårt mål er å gjøre den innsatte bedre rustet til å mestre hverdagslivet ved løslatelse og
dermed være med på å forhindre tilbakefall til rus og kriminalitet