Musikk som endrer liv

Rockedama svart beige

"Rockedama" - Christopher Nielsens tegning til Miff.

Musikk i fengsel og frihet (Miff) gir musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel (trinn 1) og tilbudet fortsetter etter løslatelsen (trinn 2). Vi ønsker alle velkommen og det er ikke nødvendig å ha spilt før. Våre deltakere får tilbud om å fortsette med musikk som fritidsinteresse i det vanlige musikklivet (trinn 3).

Vårt tilbud er landsomfattende, med støtte fra Justisdepartementet/Kriminalomsorgsdirektoratet, Helsedirektoratet og kursstøtte gjennom studieforbundet.

Pr. november 2019 gir Miff musikktilbud ved 42 av landets soningsanstalter, og vårt mål er at alle innsatte som ønsker det skal få tilbud om å spille og synge. I tillegg har vi rusfrie tilbud om band, samspill, musikkproduksjon og kor/sang på 13 arenaer under ettervernet.