Nyheter  Fredag 21. oktober 2022

Musikk i fengsel og frihet i tall

851 deltakere og en markant økning i kvinneandelen i 2021

Venjas harem Rockovery Adelheid

Adelheid synger med Venjas Harem på Rockovery-festivalen 2022

Musikktilbudene i Musikk i fengsel og frihet er primært kurs som kvalifiserer til tilskudd fra Musikkens studieforbund men også annen musikkopplæring.

Kvinneandel

På våre kursorganiserte tiltak var det 651 deltakere hvorav 147 kvinner. Dette er en markant økning i kvinneandelen fra tidligere år.

Økningen i antall kvinner skyldes at Miff har satset målrettet på å tilrettelegge Miff-tilbud for disse, og i 2021 gjennomførte vi sommerkurs for kvinner og «sanghelger» med vokalopplæring og fellessang i Bergen fengsel, samt ekstra kurs i korsang på Bredtveit. Oppleggene i Ravneberget fengsel og Kragerø fengsel har fortsatt som tidligere. Også utetiltakene våre har arbeidet målrettet med å få flere kvinnelige deltakere. I 2021 har vi også hatt fem kvinnelige instruktører.

Økning fra 2020

I 2021 (2020-tall i parentes) ble det gjennomført 3629 (2480) timer med kurs i musikk hvor 412 (209) kursdeltakere fullførte ett eller flere kurs. Av dem var 103 (55) kvinner.

Vi har egne musikkproduksjonsopplegg og sommerkurs ved de to ungdomsenhetene (Bjørgvin fengsel og Romerike fengsel, avdeling Eidsvoll). I 2021 var det et løpende, ukentlig tiltak i Bjørgvin, mens det på Eidsvoll ble gjennomført sommerkurs/workshops over to uker der tre innsatte deltok.

I alt ble det gjennomført 90 kurs i 2021, mot 93 kurs i 2020. Miff-tilbud som ikke er organisert som kurs hadde også en økning i antall deltakere i 2021.