Nyheter  Tirsdag 15. november 2022

Venstre vil gi mer penger

I Venstres alternative statsbudsjett foreslår de økte bevilgninger til organisasjoner for innsatte og ettervern.

Fritidsleder og V rep i musikkrom liggende

fra. v. Ulf Bendiksen, fritidsleder Oslo fengsel; Ingvild Wetrhus, stortingsrepresentant Venstre

I oktober fikk vi med oss Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus (V) inn i Oslo fengsel. Her viste fritidsleder Ulf Bendiksen oss musikkrommet hvor innsatte får undervisning fra lærere på fengselets skole og kurs med våre instruktører. Wetrhus fikk også høre fengselsdirektør Nils Leyell Finstad vektlegge betydningen av frivllige organisasjoners arbeid med innsatte og soningsdømte.

Foreslår økning
Venstre begrunner sitt forslag til økning slik:

Frivillige organisasjoner som aktiviserer de innsatte gjennom kulturelle og sosiale tiltak, behandling og motivasjon til behandling, utvikling av et positivt nettverk etter løslatelse og tilrettelegging av gode overganger fra institusjon og fengsel til egen bolig er svært viktig. Derfor bevilger vi økte midler til frivillige organisasjoner for innsatte og ettervern.

Venstres alternative statsbudsjett