Nyheter  Tirsdag 20. juni 2023

Mønsterbruket Skien fengsel

Vi besøker fengselet sammen med Camilla Rindahl fra Vestfold og Telemark kulturnettverk. På 2000-tallet sørget kulturnettverket for at prosjektet Musikk i fengsel og frihet ble etablert også her. Siden har mange soningsdømte menn tatt steget ut på en scene for første gang. Nå starter et nytt kapittel.

Tone Brekka og Camilla Rindahl utenfor Telemark fengsel

Tone Brekka fra Skogmo videregående skole og Camilla Rindahl fra Vestfold og Telemark kulturnettverk utenfor Telemark fengsel, Skien avdeling. Samarbeidet mellom dem er nøkkelen til suksess.

“Help, I need somebody, Help, not just anybody, Help! You know I need someone Help!”

Tonene til Beatles kjente klassiker fyller rommet. Et oppholdsrom med skråtak og kjøkkeninnredning fungerer som musikkrom. Det er forholdsvis stort og romslig, med lyddempende plater på veggen og godt utstyr for både band og hjemmestudioarbeid. Med flere vinduer er det lyst og fint, langt i fra klisjéen om det dunkle og innrøykte øvingslokalet, selv om bluesen sitter i veggene.

Festivalplakat Notodden blues festival

Haugen viser stolt fram plakatene fra Notodden blues festival. Her er det verdenstjerner som headlinere, men også fengselsbandet Prison maniacs.

Godt forankret
Rommet har fostret opp mang en mann til å ta steget ut på bluesscenen Jailhouse Stage på Notodden blues festival, forteller tidligere fengselsbetjent, Magnar Haugen.

- I nesten et tiår har fengselet sendt bandene Prison Maniacs og Blues behind bars til denne festivalen og der blir de hvert år mottatt som helter.

Haugen har vært en lidenskapelig pådriver for musikktilbudet. Han har lykkes med å få hele fengselet, fra ledelse til kolleger, til å omfavne musikksatsingen.

Da han tredde inn i pensjonistenes rekker ble han hyllet med en egen liten utescene inne på fengselsområdet, Haugen-stage. Men han er langt fra ferdig med musikk i fengsel. Skolen i fengselet drar nå nytte av hans erfaring. For skoleleder Brekka har det alltid vært en selvfølge å stille opp for musikken:

– Vi ser hvor mye dette betyr for at de innsatte kan fungere bedre i fengselshverdagen og for oss som skole er det veldig verdifullt at de kommer hit og vil lære.

IMG 0941

Ikke noe å si på utstyret i fengselet

IMG 0946

Innsatte kan relatere seg til teksten fra denne Beatles-låta

Overgang

Fengselsbandene består selv om bandmedlemmene byttes ut når noen løslates eller overføres, men i vår ble det brått slutt. Da bestemte justisminster Emilie Mehl å legge om hele fengselet til å kun være for kvinner. Mennene ble overflyttet til andre fengsler og kvinner som sonet på høy sikkerhet i Stavanger, Bergen, Kragerø og Evje skulle nå samles i Skien. De erfarne musikk-instruktørene som i årevis har jobbet med bandene her i fengselet måtte derfor begynne litt på nytt.

Primus motor Magnar Haugen

fra v. Trond Ytterbø og Magnar Haugen. Haugen sier han ikke er bassist, men tok motvillig på seg bassen for fotografens skyld

Overført

De innsatte som har funnet sin vei til musikkundervisningen i dag kommer fra forskjellige fengsler og har vært vant til hver sin type musikk-undervisning.

– Musikken har vært redningen for meg, forteller en av de innsatte som har vært overført fra Kragerø, før hun begynner å synge på Hotel California.

Med tung patos og god trøkk i stemmen leder hun an gjennom versene mens instruktørene slenger seg på i kompet. Foreløpig er det ingen av damene som tar noen instrumenter, men etter hvert er det en som våger seg frampå til trommesettet.

Magnar Haugen og Bård Aasland

Fra v. Magnar Haugen og Bård Aasland. Aasland er musikklærer både i Skien fengsel og på Crux Tilja.

IMG 0938
Innsatt tar trommestikkene fatt
IMG 0942 Enhanced NR

Etterhvert sitter grooven

Endring

Som kvinnefengsel endres også veien videre fra Skien.

– Tidligere har innsatte fortsatt soningsforløpet sitt i lavsikkerhetsfengslene Bastøy og Berg i Vestfold. For disse damene blir det en annen overgang til Ravneberget utenfor Sarpsborg, eller Evje i indre Agder, forteller skoleleder Brekka.

Musikk i fengsel og frihet har i lang tid hatt musikktilbud også i Ravneberget fengsel og driver nå både bandsamspill og kor. Evje fengsel er ganske nytt.

- Vi har aldri hatt ressurser til å starte opp noe på Evje, så der er det ikke noe tilbud. Det hadde kvinnene fortjent å få, sier Audun Reithaug, faglig og administrativ leder for Musikk i fengsel og frihet