Musikk i fengsel og frihet

Musikk i fengsel og frihet (Miff) gir musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel (trinn 1) og tilbudet fortsetter etter løslatelsen (trinn 2). Vi ønsker alle velkommen og det er ikke nødvendig å ha spilt før.  Våre deltakere får tilbud om å fortsette med musikk som fritidsinteresse i det vanlige musikklivet (trinn 3).

Vårt tilbud er landsomfattende, med støtte fra Justisdepartementet/Kriminalomsorgsdirektoratet, Helsedirektoratet og kursstøtte gjennom studieforbundet.

Pr. november 2017 gir Miff musikktilbud ved 42 av landets soningsanstalter, og vårt mål er at alle innsatte som ønsker det skal få tilbud om å spille og synge. I tillegg har vi rusfrie tilbud om band, samspill, musikkproduksjon og kor/sang på 13 arenaer under ettervernet.

Ta gjerne med deg en venn og kom innom. Ta kontakt med  Mari Tangen for mer informasjon.

E-post: miff [æt] musikk.no.

Tilskudd til opplæring

Musikkens studieforbund fordeler tilskudd til musikkopplæring i fengsler og til tiltak etter soning. Det er fylkesmusikkrådene som tildeler voksenopplæringstilskudd, og samarbeider med fengsler, soningssteder, friomsorgen og andre om planlegging og drift av kurs og opplæringstiltak.

Kontakt oss

Musikk i Fengsel og Frihet
Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: miff@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet