Nyheter

Miff og Rikskonsertene med pilotprosjekt: Nå er vi i gang!

Vi samarbeider med Rikskonsertene om et pilotprosjekt i Buskerud skoleåret 2012-2013. Artister på turne skal innom de tre fengslene i fylket, slik at alle fengsler får to konserter dette skoleåret.

Buskerud musikkråd organiserer opplegget rundt konsertene. Torsdag 1. november startet vi i Ringerike fengsel, der den ene avdelingen med 49 innsatte fikk besøk av Eplemøya songlag.les mer...

Miff og Statsbudsjettet 2013

Musikk i fengsel og frihet (Miff) er et "sektorovergripende" tilbud under og etter soning. Miff får tilskudd både fra Justisdepartementet, Helsedirektoratet og Kulturdepartementet. I tillegg organiserer vi vanlige kurs under soning - helt på linje med voksenopplæringstilbud utenfor murene - som får VO-støtte gjennom Musikkens studieforbund.

Miff er nå inne med tilbud i 27 fengsler, og 5 nye fengsler har bedt om musikkopplæring gjennom oss. Men de offentlige bevilgningene har ikke økt i samme takt: Vi får samme tilskuddssum i 2012 som da vi gå musikkopplæring i 13 fengsler.

Statsbudsjettforslaget for 2013 viser ingen direkte økning i støtten til Miff. Derfor har Musikkens studieforbund tatt med seg Miff til budsjetthøring i tre stortingskomiteer, for å fortelle politikerne om arbeidet vi gjør og behovet for økte tilskudd.

Alle innspillene til Familie- og kulturkomiteen, Justiskomiteen og Helse- og omsorgskomiteen finner du samlet her.

les mer...

Musikk i fengsel og frihet på KRUS-konferansen i Oslo

Miff var til stede under åpningen av årets Faget i fokus-konferanse onsdag 6. juni, som fant sted i lokalene til Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) i Oslo.
Arrangementet holdes i samarbeid med Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF), og er spesielt rettet mot ledere, fagansvarlige og samarbeidspartnere i fengselsomsorgen. Konferansen ble arrangert for første gang i 1999.
les mer...

Miffs jubileumsfeiring i Bredveit fengsel og forvaringsanstalt og på Sub Scene 17.11.2011

Venja Ruud Nilsen, faglig leder i Miff, sto i sentrum da Musikk i fengsel og frihet feiret 20 års-jubileum 17.november. Inne ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt samlet innsatte, ansatte, representanter for det offentlige og flere fengselsband seg til konsert, taler og blomsteroverrekkelser. - Aldri før har så mange vært samlet til fest hos oss, sa fengselsleder Hilde Lundeby i velkomsttalen. - Det var her på Bredveit det hele startet, og vi er stolte og glade over å ha dere her i dag, 20 år etter!
Foto: Kristin Orestad Clementz

Velkommen til 20-års feiring av Musikk i fengsel og frihet 17.november!

Musikk i fengsel og frihet startet opp som et musikktilbud ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for 20 år siden.

Ideen om et musikktilbud ble til via daværende fritidsleder Bente Hagesæther, en innsatt som het Vanja Røyrvik og snart ferdigutdannet musikkterapeut Venja Ruud Nilsen. Intensjonen var at de innsatte skulle spille selv istedenfor å sitte passive og lytte på andre som spilte.

les mer...
Flere band sto på scenen under konserten i fengselet. Her er Venjas harem i aksjon
Foto: Ole-Jacob Thorkildsen

Miffs ressurssenter - knutepunktsamling i Oslo 15.juni

For første gang var de seks fylkene som utgjør regionale knutepunkter i Miffs ressurssenter samlet til felles møte. Rett før samlingen startet meldte innlederne fra kriminalomsorgen sykdomsforfall, men forsamlingen hadde likevel nok av emner å drøfte. Musikk i fengsel og frihet har nå fått en samarbeidsavtale med kriminalomsorgen. Hvordan skal vi koble den til våre egne erfaringer og ressurser slik at det blir gode musikktilbud under straffegjennomføringen i alle landets fylker, var spørsmålet. Og svaret?

les mer...
Mennesker i bur
Foto: NRK Migrapolis

SpitzBergen Rezidents med CD og konsert

"If u knew what I know" er tittelen på CD-en som Bergensbandet SpitzBergen Rezidents nettopp har gitt ut. Bandet inngår i Musikk i fengsel og frihet i Hordaland, med musikkterapeut Roar Ruus Finsås som coach.

les mer...

Tove-Lise Torve (Ap) besøkte Miff på Bredtveit

- Det var et hyggelig og lærerikt besøk. Dere gjør en veldig viktig jobb med innholdet i soninga, sier Tove-Lise Torve, stortingsrepresentant og medlem i Justiskomiteen, etter besøket på Bredtveit fengsel og sikringsanstalt fredag 10.september.

les mer...


Miff på programmet under NMR/MSF medarbeidersamling i Tromsø

Mandag 6.september møttes medarbeidere i Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd til to dagers samling i Tromsø. Troms musikkråd er arrangør når nærmere 45 ansatte i nasjonale sekretariater og fylkemusikkråd setter seg sammen for å diskutere veien videre. I denne sammenhengen er det naturlig at vi også informerer om Musikk i fengsel og frihet.

les mer...