Musikk i fengsel og frihet

Musikk i fengsel og frihet (Miff) gir musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel (trinn 1) og tilbudet fortsetter etter løslatelsen (trinn 2). Vi ønsker alle velkommen og det er ikke nødvendig å ha spilt før. Vi deler trinn 2 inn i nybegynnere og viderekomne og rusfrie og rusa. Våre deltakere får tilbud om å fortsette med musikk som fritidsinteresse i det vanlige musikklivet (trinn 3).

Pr. april 2012 har Miff tilbud i 25 av landets soningsanstalter, og vårt mål er at alle innsatte som ønsker det skal få tilbud om å spille.

Ta gjerne med deg en venn og kom innom. Ta kontakt med  Mari Tangen for mer informasjon.

E-post: miff [æt] musikk.no.

Samarbeidspartnere

Fylkesmusikkrådene
Musikktiltakene i det enkelte fengsel drives av fylkesmusikkrådene. Musikkens studieforbunds fylkesledd i Oslo, Akershus, Vestfold, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag er knutepunkter i Miffs ressurssenter

Wayback - Stiftelsen Livet etter soning

Kriminalomsorgen
Musikk i fengsel og frihet samarbeider tett med Kriminalomsorgen


Music in prisons
Her kan du se hvordan de gjør det i Storbrittannia

Tilskudd til opplæring

Musikkens studieforbund fordeler ftilskudd til musikkopplæring i fengsler og til tiltak etter soning. Det er fylkeskusikkrådene som tildeler voksenopplæringstilskudd, og samarbeider med fengsler, soningssteder, friomsorgen og andre om planleging o drift av kurs og opplæringstiltak.

Kontakt oss

Musikk i Fengsel og Frihet
Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: miff@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART